Ели

Ели

15.09.2022

“Това ми беше второто презареждане и мога да кажаа, че на мен и моето тяло се отразява великолепно. Теглото ми намалява, ставам по-енергична, чувствам се бодра и позитивна. С риск да се повтора, но Момичета правите страхотни неща и съм ви страшно благодарна. Аз съм в един затворен цикъл в ежедневието си и вашата програма ме изважда от него и съм благодарна за това. Продължавайте в същия дух, в голяма помощ сте на хората, които искат да живеят пълноценно. Обичам ви. Успех J”

Собственикът на сайта petyafachikova.com не носи отговорност за публикуваните съвети, препоръки, анализи, програми, хранителни режими и други материали. Ползвателите на сайта го използват такъв, какъвто е и не следва да изпълняват буквално съветите и информацията в него, без предварителна консултация с квалифициран здравен консултант или лекар.